GÜMRÜKLEME

 

ELT Global bünyesinde bulunan tecrübeli ve deneyimli müşavir ve danışmanlardan oluşan geniş kadrosu ile Gümrükleme işlemlerine dış ticaret bakış açısı ile yaklaşarak firmalarımızın beklentilerine teknolojik alt yapısı ve donanımı ile farklı çözüm önerileri sunmakta ve maliyet avantajı yaratmaktadır.

 

 

İTHALAT SÜREÇLERİNDE TAKİP EDİLEN SÜREÇLER

 

• Satın alınacak emtialar ile ilgili olarak mevzuat çalışması ve maliyet hesabını yapmak,
• Getirilecek ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,
• Teşvik belgelerini çıkartmak,
• Varsa, ön müsaadeleri almak, T.S.E. belgelendirme, CE işareti, kontrol belgesi, Tarım İl Müdürlüğü izinleri, kontrol belgesi alımları, muafiyet ve istisna uygulamaları yapmak,
• İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa, konşimento cirolarını yaptırmak,
• Taşıyıcıdan cirolu konşimentoyu almak (Ordino)
• Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad etmek,
• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesini yapmak,
• Eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek,
• Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak,
• Gümrük vergi, resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak,
• Fiili ithalat işleminin yapılması ile alakalı olarak yetkili mercilere ödemeleri yapmak, müşterinin istediği yere taşımasını yapmak ve yetkililerine teslim etmek,
• Teşvik dosyaları tamamlanmışsa kapatmak ve varsa, teminatları çözmek,
• Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak, gerekli olduğu durumlarda nakliyecilerle temas etmek,
• Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Antrepo, Geçici ithalat, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme işlemlerini yapmak,
• Geçici ithalatta eşyanın giriş ayniyatını yapmak, alınan müsaadelere uygun ve zamanında çıkışını yapmak,
• Geri gelen eşyalarda ilgili makamlarla gümrük idaresi arasındaki gerekli yazışmaları yaptırıp muafiyet hükümlerini uygulatarak eşyayı serbest dolaşıma sokmak,
• Fatura, giriş beyannamesi, makbuz ve diğer harcama belgelerini istenen zaman dilimi içinde ve şirket içinde ilgili bölümlere göre tasnifini yaparak şirkete teslim etmek,
• Müşterilerinin ilgili birimlerine, gümrük ve dış ticaret konularındaki mevzuat ile ilgili eğitim vermek,
• Değişen mevzuatı, o konu ile alakalı firmalara bir iş günü içinde yazılı olarak bildirmek,
• İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak.

 

 

İHRACAT AŞAMALARINDA TAKİP EDİLEN SÜREÇLER

 

• Satışı yapılan emtialar, teşvik konusu ise projelerini yapmak,
• İhracatı yapılacak ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,
• Teşvik belgelerini çıkartmak,
• Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak,
• İhracat rejimini ve ihracat yönetmeliğinde yer alan usul ve esasları çerçevesinde varsa ilgili merciilerden ön müsaadenin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemleri(sağlık sertifikası,kontrol belgesi,zirai karantina izni, atom enerji kurumu izni, A.TR,EUR-1, menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri)yapmak,
• Şirketin talebi doğrultusunda yapılacak ihracatın şartlarına göre Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenecek vesaiklerini bankaya veya şirketin talimatına göre eşyaların alıcısına intikalini sağlamak,
• Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek, ilgili gümrükte kabul ve tescil ettirmek, muayene ve tespitini yapmak,
• Yüklenen aracın gümrük işlemlerini tamamlamak, şirketin talebi doğrultusunda eşyanın beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek,
• Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ‘ihracatçı nüshasını şirkete teslim etmek,
• Eşyaların yurt dışı edilmesinden sonra vedop sisteminde teyit görülmediği durumlarda ilgili ihracat gümrüğü ve sınır gümrüğü ile gerekli yazışmaları yapıp beyannamenin vedop sisteminde görülmesini sağlamak,
• Geçici ihracat işlemlerini yapmak ve süresi içinde eşyanın yurda girişini takip etmek,
• Geçici ithal edilen eşyaların süre takibini yapmak ve süresi içerisinde yurtdışı edilmesini sağlayarak taahhüt hesabını kapatıp teminat çözümlerini yapmak,
• Teminat ve taahhütlerin takip işlemlerini yapıp bunları sonlandırmak,
• Müşterilerinin ilgili birimlerine, gümrük ve dış ticaret konularındaki mevzuat ile ilgili eğitim vermek,
• Değişen mevzuatı, o konu ile alakalı firmalara bir iş günü içinde yazılı olarak bildirmek,
• İhracat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak

 

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER

Sektöründe uzman müşteri temsilcileri ve müşavirler ile profesyonel çözümler

 

Otomotiv / Makine / Leasing
İlaç / Gıda / Tıbbi Cihaz / Tarım
Tekstil Perakende/  Aksesuar / Ayakkabı
Bilişim / Elektronik / Beyaz Eşya
Kimyasal / Plastik / Ambalaj /Kağıt
Kozmetik / Optik
Demir Çelik / Maden / Metal
Tekstil İmalat / Hammadde

 

 

İŞ AKIŞ SİSTEMİ

 

Şirketimiz, müşterilerinden gelen iş talimatlarının tüm süreçlerini İş Akış Sistemi ile takip etmektedir. Bu sayede geriye dönük analizler yapılarak aksama ve hatalara neden olan süreçler belirlenip çözüm noktasında başarı sağlanmaktadır.

 

 

ONLINE GÜMRÜK İŞLEMLERİ TAKİP SİSTEMİ

 

Müşterilerin ELT GLOBAL internet sayfasından gerçek zamanlı bir şekilde kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak sisteme girmesi ile firması adına yapılan tüm işlemleri (beyanname işlemleri ve aşamaları , masraf girişleri, fatura, dekont, muavin hareketler, geçici kabul işlemleri  takibi vb.) takip edebildiği ve hareketlerin geniş kapsamlı  raporlanabildiği internet uygulamasıdır.

Bu uygulamada istenilen veriler anlık olarak sorgulanabilmekte, alınan sorgulama sonuçları kolaylıkla Excel ortamına taşınabilmektedir.

 

MÜŞTERİYE ÖZEL RAPORLAR

 

ELT Global gümrükleme Müşteriden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan raporlar ELT Global sisteminde oluşturulur. Sistem istenen bilgileri, istenen zamanlarda, Excel veya  PDF formatında ilgili kişilere mail ekinde gönderebilir veya portaldan incelenebilir. Portal üzerinden karşılaştırmalı raporlar almak ve karar verme mekanizmalarında değerlendirmek mümkündür.

 

VERİ TRANSFERİ VE ENTEGRASYON

 

ELT Global gümrükleme hizmet verdiği firmalara onların adına yaptığı işlemler ile ilgili oluşan tüm bilgileri elektronik ortamda paylaşılması ile ilgili her türlü alt yapı çalışmaları daha önceden görüp tasarladığı için şuan bu konuda platform gözetmeksizin her türlü bilgiyi XML, Web Service, Excel vb.. yöntemler ile paylaşabilmektedir.

Sadece tek taraflı veri transferi olacağı gibi istenirse müşteri ERP sistemi entegrasyon sağlanarak çift taraflı veri transferi de söz konusu olabilecektir.

 

 

MÜŞTERİ MAİL SİSTEMİ

 

ELT Global gümrükleme tarafından müşteriler adına gerçekleştirilen gümrükleme işlemlerinin hangi aşamada olduklarının müşteriye gün içerisinde bildirilmesi ile ilgili olarak geliştirilmiş bir uygulamadır.

Müşterinin kendi bünyesinde belirlediği ve ELT Global gümrüklemeye ilettiği yetkili kişilerin mail adreslerine; sabah 09:30’ dan akşam 19:00’a kadar gün içerisinde belirlenen aralıklarla Müşteri Mail programı aracılığı ile tablo şeklinde mail olarak gönderilmektedir.

Gönderilen mail içindeki bilgilerde firmanız adına takip edilen işlemlerin detayları ve işin mevcut durumunu bilgisi verilmektedir. Firmalar kendilerine gelen bu maildeki bilgileri istedikleri gibi Excel ortamına taşıyabilmektedir.

 

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ DANIŞMANLIĞI 

 

ELT Global bünyesinde bulunan DİİB uzmanları ile firmalarımızın ithalat ve ihracat süreçlerini  proje bazında takip etmekte yapılan ithalat ve ihracat işlemlerini dahilde işleme izin belgesi ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmektedir.

İstenilmesi halinde belge alımı, belge kapatması ve revize işlemleri hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI

 

ELT Global bünyesinde bulunan yatırım teşvik belgesi uzmanlarımız ile firmalarımıza tüm süreçlerde gerekli danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

 

 

DIŞ TİCARET EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI

 

Firmalarımızın talepleri doğrultusunda dış ticaret eğitim programları düzenlemekte ve dış ticaret süreçlerinin hatasız ve hızlı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktayız.

 

 

MOTORLU KURYE VE ARAÇLI KURYE ORGANİZASYONU

 

Kendi  bünyemizde bulunan Kurye Departmanımız ile müşterilerimizin talimatları ve istekleri doğrultusunda Motor ve  Araç Kuryelerimiz İle tüm işlemlerde zamandan kazandırılacak unsurları yerine getirmek suretiyle organizasyonu sağlayarak takibinin yapılması.

 

 

E-GÜMRÜK

 

E-Gümrük sistemine erişmek için aşağıdaki butonu tıklayabilir yada https://webgumruk.com/ linkine gidebilirsiniz.

 

VEDOP SORGULAMA

 

Beyanname sorgulaması için aşağıdaki butonu tıklayabilirsiniz.

 

 

RESMİ GAZETE

 

Resmî Gazete’nin 07.02.1921 tarihinden itibaren yayımlanan tüm sayılarına aşağıdaki butonu kullanarak erişebilirsiniz.