Haddelenmiş Yassı Çeliklerin İthalatında Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

AB ve Kore Cumhuriyeti menşeili 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 GTIP’leri altında yer alan Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Resmi Gazete yazısının devamına ulaşmak için tıklayınız.