İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (0713.20 Nohut)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/9) marifetiyle eşyası İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen Nohut (Garbanzos) GTP: 0713.20 cinsi eşyanın ihracatının kayda alınması ile ilgili Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin koordinatör olarak atandığı ve kayıt işlemleri yalnızca Genel Sekreterliğince gerçekleştirilmektedir.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ Ektedir.