KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu internet sitesine veya mobil siteye girmeniz halinde bu internet sitesinde ya da mobil sitedeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil sitenin kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir şekilde eltglobal.com.tr sitesi ve ELT Global A.Ş. sorumlu değildir. ELT Global A.Ş. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ELT Global A.Ş. işbu site ve site uzantısında ya da mobil sitede mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin ya da mobil sitenin kullanımı ya da siteye ve mobil siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

ELT Global A.Ş.’nin, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe ELT Global A.Ş.’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

ELT Global A.Ş. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi ELT Global A.Ş.’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. eltglobal.com.tr, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

ELT Global A.Ş. bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, ELT GLOBAL markası ve diğer markalar, eltglobal.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil sitede bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. ELT Global A.Ş.’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

ELT Global A.Ş. dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye veya mobil siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.eltglobal.com.tr WEB SİTESİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

SATICI: eltglobal.com.tr Web Sitesi

Email: info@eltglobal.com.tr

ALICI: Müşteri

….. ….. ….

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.eltglobal.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.eltglobal.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ:

 

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından …. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

 

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

 

Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu …. adresinde ….’a teslim edilecektir.

 

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

 

Teslimat masrafları ve diğer tüm giderler alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 1(bir) ile 10(on) gün içinde kargo/nakliye firmasına teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10(on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Stok durumuna ve yüksek adetli siparişe göre satıcının bu süreyi uzatma hakkı saklıdır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren mal/hizmeti 3(üç) gün içinde iade almalıdır. Mal/hizmet satıcı tarafından alındıktan sonra 10(on) iş günü içinde mal bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya denk kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal tedarikinin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) iş günü içinde iade edilir. Arızalı veya bozuk olan mal, satıcının da ön onayı olması halinde gerekli değişimin yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

 

Alıcı, sözleşme konusu malı teslim almadan önce kontrol edecek; hatalı, hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hatasız ve tam olduğu, hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır ve ürün 3 gün içerisinde yazılı cayma beyanı ile birlikte satıcıya gönderilmelidir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri vb masraflar alıcıya aittir. Ücret iadesi bankalar tarafından kesilen masraf/komisyon/havale/eft ücreti düştükten sonra iade edilecektir.

 

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

 

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7(yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 3(üç) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

 

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.eltglobal.com.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:

 

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 10 – VADELİ FİYAT:

 

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 11 – PEŞİNAT TUTARI:

 

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 12 – ÖDEME PLANI:

 

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

MADDE 13 – CAYMA HAKKI:

 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.eltglobal.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış, yıpratılmamış ve tüm orijinal ambalaj ve aksesuarlarının mevcut olması şarttır.

Taşıma sözleşmelerinin ve diğer hizmetlerin bazılarında siparişin son onayından sonra iadesi veya iptali mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda Müşteri hizmeti kullanamayacak veya kullanmayacak olsa bile sipariş iptal edilmez ve ödeme iade edilmez.

İptal hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin yazılı beyan ile birlikte 3(üç) günlük süre içinde malın satıcıya gönderilmiş olması gerekmektedir. Malın Satıcı tarafından geri alınmasından itibaren 10 iş günü içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ayrıca bankalar tarafından kesilen komisyon/vergi, masraf, havale ve eft ücretleri Alıcı’ya yansıtılır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli alıcı tarafından karşılanır.

 

 

MADDE 14 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal, hizmet ve rezervasyonlar, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, gıda ambalajları, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli medyaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit, kalem v.b) ile kozmetik ve benzeri malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

 

MADDE 15 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

 

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 16 – YETKİLİ MAHKEME:

 

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri görevli ve yetkilidir.