2022/12 Sayılı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik

2022/12 sayılı Ürün güvenliği Tebliğinin EK-1 inde yer alan ithalat denetimine tabi tüketici ürünleri listesine 8302.10.00.00.19, 8302.42.00.00.19 ve 8302.50.00.00.00 GTIP’lerinde yer alan Adi metallerden donanım, tertibat vb eşya ve sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya eklendi.(Yürürlük; 1/12/2022)